Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za pružanje zaštitarskih usluga

 

Naručitelj, Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje, Trg Bana Josipa Jelačića 7, 43290 Grubišno Polje, OIB: 80558304116, na temelju članka 35. stavka 2. Statuta Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje i članka 13. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Centru za socijalnu skrb Grubišno Polje, zastupan po v. d. ravnateljici Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje,  Sabini Svat donosi:

OBAVIJEST

o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave:

Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Evidencijski broj nabave: JN 02/2019

 U provedenom postupku jednostavne javne nabave, evidencijski br. nabave; JN 02/2019 – Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 07:00 do 15:00 sati na adresi Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje,  Trg bana Josipa Jelačića 7, Grubišno Polje odabrana je najpovoljnija ponuda ponuditelja Zaštita Pretorijanska Garda, braniteljska zadruga,  Ivana Mažuranića 22, 43500 Daruvar, OIB: 78444549512.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude, zaštitarske usluge, dostavlja se

                                                                                                v.d. ravnateljice:

Sabina Svat, mag. soc. rada