Informativni letak za bavljenje udomiteljstvom

Kroz ovaj informativni letak želimo na našem području nadležnosti potaknuti obitelji

za bavljenje udomiteljstvom i razviti kvalitetnu mrežu udomitelja

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva,  a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe,  osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a najčešće starije i nemoćne osobe,  te osobe s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem i djeca.

Članovi obitelji udomitelja prihvaćaju udomljenu osobu kao dio vlastite obitelji- pružaju im stanovanje, prehranu, te svu potrebnu brigu i skrb. Udomitelji djece brinu o djetetovom razvoju, odgoju, vode ga u vrtić, brinu o izvršavanju školskih obveza, pružaju mu podršku i pomoć kada mu je potrebna…. Mnoga djeca nikada nisu imala priliku vidjeti i naučiti kako izgleda život u stabilnom, toplom i obiteljskom okruženju. Život u udomiteljskoj obitelji im je jedina prilika da dobiju to iskustvo.

Udomitelji odraslih osoba osiguravaju smještenim korisnicima njegu i zadovoljavanje njihovih potreba, što se razlikuje ovisno o dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu i drugim okolnostima.

 

TKO su DJECA koja trebaju udomiteljsku obitelj?

 • djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi svih uzrasta- od dojenačke dobi do završetka redovnog školovanja,
 • djeca žrtve obiteljskog nasilja,
 • djeca s teškoćama u razvoju,
 • djeca s problemima u ponašanju

Za djecu je uglavnom potreban stalan smještaj u udomiteljsku obitelj, no u nekim slučajevima velika je pomoć i smještaj samo tijekom vikenda i praznika, kako bi djeca barem tijekom kratkog perioda imala mogućnost života u obitelji.

TKO su ODRASLE OSOBE koje trebaju udomiteljsku obitelj?

 • starije i nemoćne osobe,
 • osobe s invaliditetom,
 • trudnica ili roditelj s djetetom do 1. godine kojima je potreban zajednički privremeni smještaj
 • beskućnici
 • žrtve obiteljskog nasilja
 • zatvorenici i sl.

Tko određuje koga udomitelj prima u svoju obitelj?

Uvažava se želja udomitelja o kategoriji, kao i o drugim karakteristikama korisnika

 koji se smještava u njegovu obitelj (dob, osobine, specifične potrebe i sl.),

a prije samog smještaja vrše se konzultacije s udomiteljem i zajednički se donosi odluka o smještaju.  Odluka o kojoj kategoriji korisnika se želite brinuti u svojoj obitelji donosite Vi u suradnji i partnerstvu sa

Centrom za socijalnu skrb Grubišno Polje, Stručnom cjelinom za djecu, mlade i obitelj.

Zašto postati udomitelj?

 • jer želite nekome pomoći
 • jer želite dijeliti sa nekime svoj dom i svoju sreću,,
 • jer nekome želite dati smisao i značenje,
 • jer želite doprinositi sebi, drugima i široj zajednici,
 • jer želite nekome osigurati sigurnost, stabilnost, osjećaj pripadanja, ljubavi i mira,
 • jer ste drugačiji i imate drugačiji pogled na svijet,
 • jer vas naprosto NETKO TREBA! ! !

„Kad pogledaš na svoj život, najveća sreća je obiteljska sreća, daruj je nekome!“

Ako u svome srcu imaš mjesta za još jednu osobu, koja nema mogućnosti za samostalan život obratite se Centru za socijalnu skrb Grubišno Polje i rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja, te Vam pomoći kod donošenja odluke.

Vratite osmjeh na lica naših sugrađana kojima je potrebna sigurnost, obitelj i dom.

 POSTANI UDOMITELJ I TI,

JER TREBAMO OBITELJI ZA DJECU I ODRASLE OSOBE, VAŠE SUGRAĐANE !!!

Obratite nam se i rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja te Vam pomoći kod donošenja odluke.

Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj

Grubišno Polje, Trg Bana Josipa Jelačića 7

telefon:  043-485-179, mob: 099-254-8679

e-mail: korisnik028@mdomsp.hr.

Za više informacija posjetite i našu Internet stranicu: https://www.czss-grubisnopolje.hr/djelatnosti/udomiteljstvo/