Poziv za dostavu ponuda za zaštitarske usluge za 2021. godinu-CZSS Grubišno Polje

Poštovani,

Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje je pristupio provođenju postupka jednostavne javne nabave, za pružanje zaštitarskih usluga zaštite osoba i imovine za 2021. godinu. Ovim putem obraćamo se svim zainteresiranima da se jave na predmetni poziv, kojega možete pogledati u prilogu. Rok za dostavu ponuda zajedno sa pripadajućom dokumentacijom je 15. prosinca 2020. godine do 14:00 sati, neovisno o načinu dostave ponude.

S poštovanjem.

Ravnateljica:

Sabina Svat, mag.soc.rada

Poziv za dostavu ponude CZSS Grubišno Polje-zaštitarske usluge