Obavijest o izboru za pružanje zaštitarskih usluga-CZSS Grubišno Polje

U provedenom postupku jednostavne nabave, evidencijski br. nabave; JN 01/2020 – Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 07:00 do 15:00 sati na adresi Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 7, odabrana je ponuda ponuditelja Zaštita Pretorijanska Garda, braniteljska zadruga,  Ivana Mažuranića 22, 43500 Daruvar, OIB: 78444549512.

Donesena je odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor za pružanje usluga.

Ravnateljica:

Sabina Svat, mag.soc.rada

Obavijest o izboru, zaštitarske usluge