Udomiteljstvo

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, te osiguravanje drugih potreba.

Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj, na način da se korisnika prihvaća kao člana, uključuje ga se u funkcioniranje obitelji – svakodnevne aktivnosti, druženja i sl. Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu – djeca i odrasle osobe dobivaju toplinu, osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Udomiteljska obitelj

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Udomljavanje djece

Djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem. Na području Zadra postoji potreba za udomiteljima djece svih navedenih kategorija.

Udomljavanje odraslih osoba

U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a najčešće starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem i psihički bolesne osobe. U Zadru je izražena potreba za UDOMITELJIMA ODRASLIH OSOBA – starih i nemoćnih osoba, osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, te psihički oboljelih osoba.

Osobe zainteresirane za udomiteljstvo

Molimo da se obratite timu za udomiteljstvo, kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije. Osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte. Postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima. Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje. Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.

Tim za udomiteljstvo

U Centru za socijalnu skrb Grubišno Polje djeluje jedan tim za udomiteljstvo.

Način kontakta:

  • telefonom na navedeni broj: 043-485-179
  • Pošaljite nam upit i rado ćemo odgovoriti na svako pitanje: css-grubisnopolje@socskrb.hr (trenutno nije aktivna) ili korisnik028@mdomsp.hr
  • osobni dolazak – molimo da telefonom zakažete termin dolaska, kako biste izbjegli nepotrebno čekanje

Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje – tim za udomiteljstvo – Stručna cjelina za zaštitu djece, mladih i obitelji