Godišnji planovi, izvješća i sjednice Upravnog vijeća

2021. godina

Financijski izvještaj 1.1.-31.12.2021.

Bilješke uz financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2021.

Potvrda Fine o preuzetom financijskom izvještaju

Referentna stranica

FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan za 2022. godinu

Financijski plan za 2023. godinu

Financijski plan za 2024. godinu

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2022., 2023. i 2024. godinu

Financijski izvještaj-1-6. 2021.

Referentna stranica

Potvrda Fine o zaprimanju

Bilješke uz financijski izvještaj

Financijski plan za 2021.

Financijski plan za 2022.

Financijski plan za 2023.

Obrazloženje financijskog plana za 2021.-2023.

2020. godina

Financijski izvještaj- 1.1.2020.-31.12.2020.

Bilanca

Bilješke uz financijski izvještaj

Izvještaj o obvezama- 1.1.2020.-31.12.2020.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Izvještaj o promjenama u obujmu i vrijednosti imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj proračuna- referentna stranica

2019. godina

Bilješke-financijski izvještaj za 2019.

Financijski izvještaj- 1.1.-31.12.2019.

Potvrda o zaprimanju- FINA

Referentna stranica

Financijski izvještaj- 1.1.2019.-30.6.2019. -FINA

Odluka o usvajanju financijskog plana

Financijski izvještaj- 1.1.-30.6.2019.

 

2018. godina