Godišnji planovi i izvješća

2020. godina

Financijski izvještaj- 1.1.2020.-31.12.2020.

Bilanca

Bilješke uz financijski izvještaj

Izvještaj o obvezama- 1.1.2020.-31.12.2020.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Izvještaj o promjenama u obujmu i vrijednosti imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj proračuna- referentna stranica

2019. godina

Bilješke-financijski izvještaj za 2019.

Financijski izvještaj- 1.1.-31.12.2019.

Potvrda o zaprimanju- FINA

Referentna stranica

Financijski izvještaj- 1.1.2019.-30.6.2019. -FINA

Odluka o usvajanju financijskog plana

Financijski izvještaj- 1.1.-30.6.2019.

 

2018. godina