Javna nabava, registar ugovora i okvirnih sporazuma, procedure

Pravilnik o načinu korištenja službenih automobila

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga i službenih putovanja

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Procedura blagajničkog poslovanja u Centru za socijalnu skrb Grubišno Polje

Procedura naplate prihoda u Centru za socijalnu skrb Grubišno Polje

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje

Procedura stvaranja obveza

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

Registar ugovora- ažurirano 24.03.2022.

Registar ugovora- ažurirano 22.09.2021.

Registar ugovora -ažurirano 29.06.2021.

Registar ugovora- ažurirano 16.10.2020.

Registar ugovora za objavu- 2021.godina