Nadležnost

Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (KLASA: UP/I-550-01/17-01/7, URBROJ: 519-04-3-3/10-17-1 od 29. prosinca 2017. godine), sukladno članku 126. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17). Ustanova je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru te upisnik ustanova socijalne skrbi koji vodi Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje. Sjedište Centra je u Grubišnom Polju, Trg bana Josipa Jelačića 7.

Centar se osniva za područje Grada Grubišno Polje i Općine Veliki Grđevac s pripadajućim naseljima.

Gradska naselja Grada Grubišnog Polja su: Dapčevački Brđani, Dijakovac, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Grbavac, Grubišno Polje, Ivanovo Selo, Lončarica, Mala Barna, Mala Dapčevica, Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Mali Zdenci, Munije, Orlovac Zdenački, Poljani, Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Jasenovača, Velika Peratovica i Veliki Zdenci.

U sastavu Općine Veliki Grđevac su naselja Veliki Grđevac, Pavlovac, Dražica, Donja Kovačica, Mala Pisanica, Gornja Kovačica, Mali Grđevac, Sibenik, Cremušina, Zrinska i Topolovica.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine radnici Centra djeluju na području koji broji 9327 stanovnika, na ukupnoj prostornoj površini od 433,84km2.