Vizija/misija

Naša misija:

Pružanje kvalitetne, pravodobne stručne pomoći, podrške  i zaštite  osoba  i obitelji  koji  žive  u nepovoljnim socijalnim prilikama ili se nalaze u specifičnim individualnim potrebama.

Djelovanje u životu lokalne zajednice, javno zalaganje za prava i potrebe socijalno osjetljivih skupina uz suradnju s drugim pružateljima socijalnih usluga.

Osnaživanje korisnika kako bi ostvarili promjenu uvjeta za osobni napredak i razvoj.

Naša vizija:

Moderna javna ustanova socijalne skrbi koja podiže kvalitetu života osoba i obitelji u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima javno zalažući se za prava i potrebe socijalno osjetljivih skupina, uz pružanje potpore svojim korisnicima kako bi lakše otklonili nepovoljne životne okolnosti.

Naš cilj:

Pružanje stručne pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima.

Rad na otklanjanju uzroka i stanja socijalne ugroženosti i ostalih problema korisnika

Osnaživanje postojećih korisnika prava na proaktivno i odgovorno djelovanje na otklanjanju nepovoljnih životnih prilika uz pomoć u integraciji u socijalnu sredinu.